Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia

Odpust: Ostatnia niedziela sierpnia
Rok erygowania parafii: 1852
Miejscowości należące do parafii:

                                  Baczyn
                                  Budzów
                                  Zachełmna

Msze święte:
W tygodniu o godzinie 6:30, 7:00 oraz w soboty o godzinie 18:00
W niedziele o godzinie 7:00, 9:00, 11:00, 15:30

Historia naszej parafii:

Parafia budzowska obejmuje trzy wsie: Budzów, Baczyn i Zachełmna. Wieś Budzów została założona mocą przywileju króla Kazimierza Wielkiego, ogłoszonego na zamku lanckorońskim 15 maja 1369 roku. W 1410 roku wśród wsi królewszczyzny lanckorońskiej wymienia się także wieś Zachełmną. Trudno ustalić datę powstania Baczyna; pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1555 roku. Do chwili utworzenia parafii budzowskiej Budzów należał do parafii w Makowie, zaś Baczyn i Zachełmna do parafii w Lanckoronie.

Właściciel dóbr w Budzowie, książę Maurycy Montleart, 20 sierpnia 1843 roku wyraził chęć ufundowania kościoła i objęcia nad nim patronatu. Z powodu różnicy zdań co do lokalizacji świątyni (miejscem budowy był Budzów i Baczyn) sprawa przeciągnęła się o dwadzieścia lat. Dopiero w 1862 roku położono fundament pod drewniany kościół w Budzowie. Budowę ukończono w 1864 roku, a poświęcenia dokonał Dziekan myślenicki Swoboda w 1868 roku. Jako datę utworzenia parafii przyjmuje się dzień 25 stycznia 1868 roku.

Zbudowany wtedy kościół był cały drewniany – spód modrzewiowy, wierzch z drewna miękkiego, w kształcie krzyża, kryty gontem, skierowany na wschód. Posiadał trzy ołtarze: główny i dwa boczne. W głównym ołtarzu, poświęconym Matce Bożej Pocieszenia, umieszczono obraz ojca Romualda Parszywki, pochodzącego z Trzebuni koło Bieńkówki. Ojciec Romuald przebywał w klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Czernej i tam wykonał kopię wizerunku, jaki znajdował się w podkrzeszowickim Karmelu. W tejże podobiźnie, o wymiarach 90x110 cm, Matka Boża Pocieszenia doznaje czci od przeszło stu lat. Ojciec Święty Leon XIII w roku 1878 nadał naszej parafii tytuł Matki Bożej Pocieszenia.

Drewniany kościół w dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach spłonął 28 listopada 1912 roku. Ocalał obraz Matki Bożej Pocieszenia, duże figury Piotra i Pawła dłuta tyrolskiego rzeźbiarza Emila Nicke oraz obraz z ołtarza bocznego, przedstawiający św. Antoniego Padewskiego.

Stojący do dziś murowany kościół w stylu neoromańskim wybudowany został w latach 1913 – 1914. Po zbudowaniu ołtarza głównego i wyposażeniu kościoła w podstawowe przedmioty, dnia 28 maja 1924 roku biskup Anatol Nowak dokonał aktu konsekracji.
Obydwie wojny odcisnęły swoje piętno w parafii budzowskiej – zdziesiątkowana ludność, zwierzęta, zniszczone domostwa. Świątynia także ucierpiała. Najeźdźca zabrał kościelne dzwony, które z powodu wielkości potłuczono na kawałki. Świadkowie tych wydarzeń płakali.

Nieszczęściem dla parafii była w 1913 roku epidemia cholery i głód. Parafię nawiedzały także powodzie – w 1903, 1934 i ostatnia największa w 2001 roku.
Nasza parafia miała zaszczyt gościć biskupa, późniejszego Metropolitę Krakowskiego ks. Karola Wojtyłę, z okazji wizytacji duszpasterskich czy udzielania sakramentu bierzmowania. Późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II brał także udział w dniu 2 sierpnia 1968 roku w uroczystościach nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej (pustych ram) w Budzowie.

Już od ponad 150 lat nasza parafia czci Matkę Bożą Pocieszycielkę, przed którą pokolenia wiernych upraszały łaski, opiekę i pomoc w utrapieniach.

Odwiedzając świątynię, pomódlmy się przed jej obrazem słowami: „Matko Pocieszenia nie opuszczaj nas”.       
Święci Patronowie:

Najświętsza Maria Panna, Matka Pocieszenia