Bractwo Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia

       Pierwszymi propagatorami bractwa byli Ojcowie Augustianie. To przy ich kościele w Bolonii powstała pierwsza Konfraternia. Oni także propagowali tę formę pobożności w Polsce. Głównym jej celem było szerzenie czci Matki Bożej Pocieszenia. Jej zewnętrznym znakiem było noszenie poświęconego paska. Do obowiązków członka Bractwa należało odmawianie codziennie modlitwy odpustowej i naśladowanie NMP Pocieszenia. Pasek symbolizuje wg jednych źródeł pokutę i umartwienie, a wg innych czystość i wstrzemięźliwość oraz duchową łączność z zakonem augustianów. Nawiązuje to do tradycji, w której Matka Boża miała ukazać się św. Monice, matce św. Augustyna przepasana czarnym rzemiennym paskiem. Odmawiana codziennie modlitwa to koronka NMP składająca się z: 13 „Ojcze nasz” i 13 „Zdrowaś Maryjo”. Na końcu koronki odmawiało się antyfonę „Witaj Królowo”. 
       Członkowie bractwa naśladują Maryję wystrzegając się grzechu, złych nałogów i gorszącego życia. Troszczą się o rozwój cnót chrześcijańskich, by ich życie było świadectwem żywej wiary, nadziei wiecznego zbawienia i umiłowania Boga w osobie swego bliźniego. Cieszymy się wciąż żywym kultem Matki Bożej Pocieszenia w nabożeństwach środowych. Rozwijamy także praktykę wynagradzających nabożeństw ku czci Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty miesiąca. W ostatnią niedzielę sierpnia obchodzimy odpust ku czci MB Pocieszenia. W czasie tego odpustu dokonuje się uroczyste przyjęcie nowych członków. 
       Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich zainteresowanych ideą, która nie tylko ożywiała pobożność naszych przodków, ale i dziś ma wiele do zaoferowania tym, którzy kochają Jezusa Syna Bożego i Jego Matkę Maryję.

                                                                                ks. Zbigniew Kaleciak