Liturgiczna Służba Ołtarza

Zbiórki dla ministrantów:
Zapraszam wszystkich czcigodnych ministrantów i wielebnych lektorów na zbiórkę 22 lutego o godz. 8.30. Zapraszam także kandydatów na egzamin przed przystąpieniem do Wspólnoty Służby Liturgicznej. Po egzaminie zakończymy tegoroczną wizytę duszpasterską.
Przypominam wszystkim Czcigidnym Lektorom i ministrantom, że deklarując służenie na Mszach św. porannych, podejmujemy posługę o godz. 6.3o i 7.oo.

Proszę także o szacunek dla stroju liturgicznego: komeżek, sutanek, kapturków i alb. Strój ten jest Waszą wspólną własnością ale jego przeznaczeniem jest służba Boża, nie może więc być brudny, pogięty, niechlujnie przechowywany czy zaniedbany. Kładę Wam tą sprawę na serce i proszę o zwrócenie uwagi na tę ważną kwestię.

Piękno stroju liturgicznego w czasie liturgii jest wyrazem naszego szacunku dla sprawowanych obrzędów. Proszę pamiętać o tym zwłaszcza w czasie liturgii niedzielnych i świątecznych.
Proszę ministrantów o ubieranie pełnego stroju liturgicznego w dniach świątecznych.