Liturgiczna Służba Ołtarza

Zbiórki dla ministrantów:
Niestety, z powodu nieobecności na zbiórce wszystkich Kandydatów na ministrantów, egzamin przed przystąpieniem do błogosławieństwa nie odbył się. W związku z tym przełożymy go na następne spotkanie, o którego terminie poinformuję z odpowiednim wyprzedzeniem. Liczę, że na następnej zbiórce wszyscy Kandydaci się stawią.
Zakończyliśmy tegoroczną Wizytę Duszpasterską. Lektorzy i Ministranci, którzy nie zdołali dziś przybyć na zbiórkę, mogą zakończyć tegoroczne Kolędowanie osobiście spotykając się ze mną podczas Mszy św. w tym tygodniu. Po upływie tego terminu, wszelkie zobowiązania przechodzą na fundusz ministrancki.
Proszę nie przychodzić do mnie w ciągu dnia, np. wracając ze szkoły. Moja choroba utrudnia mi funkcjonowanie i nie będę przyjmował odwiedzin poza wyznaczonymi wyżej terminami.

We Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post i nasze Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do niedzieli. Proszę Czcigodnych Lektorów i Ministrantów o podjęcie posługi w czasie nabożeństw i Mszy św. w tym okresie ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Proszę wszystkich Lektorów i Ministrantów o czytelne wpisywanie punktów na tablicy. Liczę na waszą uczciwość, której brak jest właściwie jednoznaczny z oszukiwaniem całej wspólnoty i stanowi formę kradzieży. Proszę także nie kreślic po tablicy i nie recenzować wpisów kolegów. W przypadku uzasadnionych wątpliwości proszę o zgłaszanie przypadków bezpośrednio do mnie.
Przypominam wszystkim Czcigidnym Lektorom i Ministrantom, że deklarując służenie na Mszach św. porannych, podejmujemy posługę o godz. 6.3o i 7.oo.

Proszę także o szacunek dla stroju liturgicznego: komeżek, sutanek, kapturków i alb. Strój ten jest Waszą wspólną własnością ale jego przeznaczeniem jest służba Boża, nie może więc być brudny, pogięty, niechlujnie przechowywany czy zaniedbany. Kładę Wam tą sprawę na serce i proszę o zwrócenie uwagi na tę ważną kwestię.

Piękno stroju liturgicznego w czasie liturgii jest wyrazem naszego szacunku dla sprawowanych obrzędów. Proszę pamiętać o tym zwłaszcza w czasie liturgii niedzielnych i świątecznych.
Proszę ministrantów o ubieranie pełnego stroju liturgicznego w dniach świątecznych.