Liturgiczna Służba Ołtarza

Zbiórki dla ministrantów:
Zbiórka dla kandydatów i ministrantów przewidziana jest na sobotę 24 III. 
Kandydaci mają zbiórkę 24 III o godzinie 8:15.
Ministranci i lektorzy mają zbiórkę 24 III o godzinie 8:45.

Ks. Bolesław