Liturgiczna Służba Ołtarza

Zbiórki dla ministrantów:
W sobotę 19 V zbiórka dla ministrantów, lektorów i dla kandydatów o godzinie 8:00.

Ks. Bolesław