Światowe Dni Młodzieży

34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza:
„Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).