Chrzest

Od 1 stycznia 2019 roku sakrament chrztu św. będzie udzielany na Sumie w każdą drugą niedzielę miesiąca. Intencja Mszy Św. będzie za dzieci i rodziców. Zgodnie z nowymi wytycznymi odnośnie tego sakramentu w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy Św. wieczornej na salce będzie przygotowanie dla rodziców i chrzestnych. Osoby, które przychodzić będą po zaświadczenia na chrzestnego w innej parafii też będą musiały uczestniczyć w takim przygotowaniu. Ci z kandydatów na chrzestnych, którzy nie zawarli jeszcze sakramentalnego małżeństwa muszą przynieść wypełniony indeks katechizacji, świadczący o tym, że uczestniczyli w katechizacji szkolnej. Kto zgubił, proszę się zgłosić do kancelarii po nowy, który trzeba będzie uzupełnić. Chrzestni, którzy pracują za granicą, stamtąd przywożą z parafii zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami.

Przed chrztem należy dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka,
- akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako osoby wierzące, rodzice składają pisemne zobowiązanie, że będą wychowywali Dziecko w duchu chrześcijańskim),
- zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez Kościół kandydatom na rodziców chrzestnych.

Matką i ojcem chrzestnym może być:
- wierzący i praktykujący katolik,
- osoba, która otrzymała sakrament bierzmowania,
- osoba stanu wolnego lub żyjąca w związku sakramentalnym,
- osoba nie spokrewniona z dzieckiem w linii prostej (nie mogą to być: dziadkowie, rodzice,  rodzeństwo dziecka),
- osoba dojrzała do tego, by podołać zadaniom rodzica chrzestnego - najlepiej (choć niekoniecznie) osoba pełnoletnia