Chrzest

Od 1 stycznia 2019 roku sakrament chrztu św. będzie udzielany na Sumie w każdą drugą niedzielę miesiąca. Intencja Mszy Św. będzie za dzieci i rodziców. Zgodnie z nowymi wytycznymi odnośnie tego sakramentu w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy Św. wieczornej na salce będzie przygotowanie dla rodziców i chrzestnych. Osoby, które przychodzić będą po zaświadczenia na chrzestnego w innej parafii też będą musiały uczestniczyć w takim przygotowaniu. Ci z kandydatów na chrzestnych, którzy nie zawarli jeszcze sakramentalnego małżeństwa muszą przynieść wypełniony indeks. Kto zgubił, proszę się zgłosić do kancelarii po nowy, który trzeba będzie uzupełnić. Chrzestni, którzy pracują za granicą, stamtąd przywożą z parafii zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami.

Przed chrztem należy dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
- akt urodzenia dziecka,
- akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako osoby wierzące, rodzice składają pisemne zobowiązanie, że będą wychowywali Dziecko w duchu chrześcijańskim),
- zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez Kościół kandydatom na rodziców chrzestnych.

Matką i ojcem chrzestnym może być:
- wierzący i praktykujący katolik,
- osoba, która otrzymała sakrament bierzmowania,
- osoba stanu wolnego lub żyjąca w związku sakramentalnym,
- osoba nie spokrewniona z dzieckiem w linii prostej (nie mogą to być: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo dziecka),
- osoba dojrzała do tego, by podołać zadaniom rodzica chrzestnego - najlepiej (choć niekoniecznie) osoba pełnoletnia