Ogłoszenia Parafialne


                                Ogłoszenia Duszpasterskie – 29.03.2020 r.


1. V Niedziela Wielkiego Postu – Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do odprawiania nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, także w domu. Różaniec prowadzi XXI Róża MB Różańcowej, a za tydzień XXII Róża MB. Miłosierdzia. O godz. 15.oo Gorzkie Żale i wieczorna Msza Św. O godz. 13.oo jest dodatkowa Msza Św. Po każdej Mszy Św. śpiewamy suplikacje. Po zmianie czasu Msze Św. wg czasu obowiązującego. 

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, okazją do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego. Weźmy udział w nabożeństwach wielkopostnych: Drogę krzyżową odprawiamy w piątki: po Mszy Św. o godz. 7.oo, o godz. 16.3o i po Wieczornej Mszy Św., a w niedziele po Sumie i przed Gorzkim Żalami, które zaczynają się o godz. 15.oo. Kto nie może być w kościele niech czyni to w domach. Zachęcamy tych, którzy mogą, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Jest ku tego dobra okazja, gdyż z sakramentu pokuty można skorzystać w I czwartek m-ca od 16.oo do 17.oo (spowiada ks. Proboszcz), I piątek m-ca od 15.oo do 17.oo i I sobotę miesiąca od 14.oo do 17.oo. W te dni obowiązują zasady: Wchodzimy pojedynczo na spowiedź do kościoła, przyjmujemy Komunię Św. i idziemy do domu, bo w kościele i na Mszy Św. może zostać określona liczba wiernych.

3. Od przyszłej niedzieli czas Mszy Św. niedzielnych aż do odwołania będzie zmieniony: o 6.45, 8.oo, 8.45, 9.3o, 10.15, 11.oo, 13.oo i 15.3o. W związku z obowiązującymi przepisami zapraszamy na nie tych, którzy je zamówili.

4. W tygodniu:
- we środę po Mszy Św. o godz. 7.oo nowenna do MB Pocieszenia – Nieustającej Pomocy;
- w I czwartek m-ca przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. O 16.oo adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi pierwszo piątkowej;
- w I piątek m-ca spowiedź rano od godz. 5.3o i po południu od 15.oo – zasady podobne jak w czwartek, będzie także po Mszy Św. o godz. 17.oo nabożeństwo pokutno-błagalne w intencji ustania zarazy i paniki wśród ludzi.
Ze względów sanitarnych odwiedziny Księdza z Posługą Sakramentalną w najbliższy I piątek i I sobotę miesiąca zostały odwołane. Jeśli ktoś z chorych czuje silną potrzebę takiej posługi, prosimy o telefoniczny kontakt z Parafią.

- w I sobotę nabożeństwa jak zwykle;
- przyszła niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione palmy.

5. Do skarbon można składać na kwiaty do Bożego Grobu oraz jałmużnę postną. W związku z zaistniałą sytuacją ofiary na remonty można składać też do skarbony lub na konto internetowe Parafii w Banku Spółdzielczym w Budzowie:

16 8128 0005 00349079 2000 0010

6. 
Bóg zapłać za posprzątanie kościoła:
z Budzowa z roli Spólnikówka: Agnieszce Gibas, Stanisławowi Wadowskiemu, Helenie Garbaty i za ofiarę 220 zł;
z Baczyna z roli Klimosówka: Małgorzacie i Andrzejowi Łuczak i za ofiarę 80 zł;
z Zachełmnej z roli Nagiełówka: Krystianowi Lempart, Bogusławie Tobolak-Lempart za ofiarę 80 zł.

7. Została podpisana umowa z Caritas Archidiecezji Krakowskiej by na rehabilitację i protezę dla ks. Jerzego można przekazać pieniądze z 1% przy rozliczaniu pitu za rok 2019. Należy wpisać Numer:

KRS 0000207658
z dopiskiem: na leczenie ks. Jerzego Leśko.
 

Dodatkowe karteczki z numerem KRS na stolikach przy wyjściu z Kościoła. Pod koniec roku z tych pieniędzy będzie mógł skorzystać na rehabilitację i protezę w takiej wielkości jaka wpłynie na konto po przedstawieniu rachunków. W naszym Banku Spółdzielczym otworzyliśmy subkonto na leczenie i protezę dla ks. Jerzego, na którego można wpłacać ofiary na ten cel. Adres: Parafia Rzym. – Kat. w Budzowie „Na leczenie i protezę dla ks. Jerzego”
Nr. subkonta:

58 8128 0005 0034 9079 2000 0030.

Kontem zarządzają wybrane 3 osoby z rady Parafialnej jej Przewodniczącą na czele.

8. Modlimy się i szukamy kandydata na nowego kościelnego.

9.
Spotkania dla rodziców i chrzestnych przed świętami w sobotę 4 kwietnia po Mszy Św. wieczornej nie będzie. Chrzest przełożymy w uzgodnieniu z rodzicami.

10. Ks. Janusz Msze Św. odprawia w domu o
podanych godzinach.